You are currently viewing 5 MILIONA EVRA ZA PODRŠKU CIVILNOJ ZAŠTITI

5 MILIONA EVRA ZA PODRŠKU CIVILNOJ ZAŠTITI

U okviru Programa Mehanizam unije za civilnu zaštitu objavljen je Javni poziv „Mrežno partnerstvo”. Krajnji rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 09. jun 2022. godine do 17.00 časova.

Poziv će finansirati dva specifična cilja:

  1. Dizajniranje, razvijanje i realizaciju multidisciplinarnih tematskih zajednica/centara za ekspertizu za zainteresovane strane u oblasti civilne zaštite i upravljanje katastrofama;
  2. Dizajniranje, razvijanje i sprovođenje razvoja kapaciteta i aktivnosti primjenjenih nauka koje doprinose izgradnji i razmjeni znanja, stručnosti i vještina u civilnoj zaštiti i upravljanju katastrofama.

Budžet Poziva je podijeljen na dva dijela:

  1. Generalni budžet – 1 500 000 evra;
  2. EU sljedeće generacije – 2 500 000 evra.

Prihvatljivi aplikanti moraju biti pravna lica (javna ili privatna).

Projekti se moraju podnijeti u konzorcijumu od najmanje pet članova konzorcijuma.

Detaljne informacije dostupne su OVDJE.

mreza-mira.net