You are currently viewing Biznis centar Jajce/Održan drugi sastanak radne grupe”Aktivnosti zagovaranja ženskog poduzetništva”

Biznis centar Jajce/Održan drugi sastanak radne grupe”Aktivnosti zagovaranja ženskog poduzetništva”

U okviru projekta program podrške razvoju poduzetništva BiHUB – podrška ženskom i društveno odgovornom poduzetništvu,a u okviru saradnje Biznis centra i JU ”Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” i slovenske nevladine organizacije PiNA u prostorijama Biznis centra u utorak 28.09.2021.godine održan je drugi po redu sastanak radne grupe aktivnosti zagovaranja za uključenje žena u poduzetništvo.

Žene u poduzetništvu ili takozvano žensko poduzetništvo sve je češća tema brojnih konferencija, seminara, naučnih skupova, programa vlada i političara širom svijeta. Podatci o broju žena poduzetnica variraju od zemlje do zemlje, od regije do regije.

Činjenica je da žene moraju prijeći puno više barijera kako bi dobile jednake mogućnosti kao muškarci prilikom pokretanja vlastitog biznisa.

Mnoge žene posjeduju kreativnost, potrebna stručna znanja i vještine nužne za pokretanje novih poslova, ali često, za razliku od muških poduzetnika, nemaju ravnopravan pristup kreditima, obrazovanju i informacijama, bez čega nema uspješnog vođenja poslova.

Članice radne grupe koju čine predstavnice javnog i realnog sektora, te predstavnice Biznis centra održale su još jedan u nizu sastanaka kako bi dogovorile set mjera a u skladu sa zakonskim normama i na taj način dale svoj doprinos u jačanju ženskog poduzetništva na lokalnom nivou.

Program implementira JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“  u saradnji sa slovenskom nevladinom organizacijom PiNA i uz finansijsku podršku Programa međunarodne saradnje Slovenije, Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije.

”Biznis centar Jajce” projekat je ”Centra za obrazovanje i druženje – Jajce” nastao 2016. godine koji, u saradnji sa Općinom Jajce, mladim ljudima nudi edukaciju i usavršavanje poslovnih ideja i vještina te pruža pomoć pri osnivanju malog biznisa.