You are currently viewing Biznis centar u saradnji sa Općinom Jajce i USAID-om posjetili korisnice Preduzetničkog fonda za žene

Biznis centar u saradnji sa Općinom Jajce i USAID-om posjetili korisnice Preduzetničkog fonda za žene

Na temelju Preduzetničkog fonda za žene nastalog udruženim sredstvima Općine Jajce i u okviru USAID-ovog programa podrške marginaliziranim grupama žena (PPMG), predstavnici Biznis centra Jajce u saradnji sa projektnim timom Općine Jajce i USAID-om posjetili su korisnice granta, žene koje su ostvarile pravo na bespovratna sredstva sa rokom realizacije 12 mjeseci i na taj način pokrenule vlastiti biznis.

Pokretanje svog biznisa ideja je koja privlači mnoge, ali malo se tko odvaži uploviti u poslovne vode. Pokretanje vlastitog biznisa za korisnice je bio samo san i zbog toga na samom početku razgovora iskazale su veliku zahvalnost na finansijskoj i tehničkoj podršci lokalne zajednice. Pokretanjem biznisa vidjele su priliku za sebe i svoju porodicu u ostvarivanju egzistencije i povećanjem životnog standarda. Veliku podršku imaju od porodice i prijatelja što za ovakav poduhvat mnogo znači. Idealno je upakirati svoje talente u proizvode i usluge i ponuditi ih tržištu da kupcima riješe neki problem ili/i dodaju vrijednost te na taj način ostvariti profit te utjecaj i doprinos društvu. Biti sam svoj gazda način je života koji nam u cjelosti omogućuje da radimo posao koji volimo, da svoj posao prilagodimo svom životu, a ne obratno, i da u potpunosti iskažemo svoje kreativne potencijale, istakle su korisnice.

Na temelju brojnih projekata koje su međunarodne organizacije pomagale u mnogim zemljama svijeta došlo se do zaključka da žene mogu biti pokretačka snaga oporavka jedne regije i smanjena siromaštva, žene igraju ključnu ulogu u održavanju poljoprivrednih poslova koji donose prihode za prehranjivanje porodica, da ženski rad u kući i na farmi je društveno nepriznat rad, i kreativna snaga žene ostaje nevidljiva, te da žene i dalje imaju vrlo mali udio u vlasništvu porodične imovine i ekonomski su ovisne o muškarcima. Imajući u vidu sve navedeno, za razvoj lokalne zajednice je vrlo važno da žene imaju pristup resursima, servisima, znanju i tehnologijama, i da mogu biti uključene u procese donošenja odluka. Iako građani i građanke Bosne i Hercegovine imaju pozitivan stav o pokretanju vlastitog posla, trenutno se najveći broj biznisa pokreće iz nužnosti dok se manji broj pokreće iz prilike za unapređenjem. U drugim zemljama faktori motivacije su najčešća težnja za povećanjem prihoda i osiguranjem nezaposlenosti.

Podsjećamo, korisnice koje su potpisale tripartitni Ugovor i na taj način osigurale zaposlenje su:

Jasmina Karavdić-Anđić (Digitalna i softverska rješenja „Tehnoklik“)

Amira Julardžija (Izrada dječijih posteljina, šatora, gnijezda i personaliziranih dodataka sa vezenim imenom djeteta „Magična igla“)

Emina Cerić (Proizvodnja i prodaja unikatnih suvenira i galanterije „E-gift shop“)

Ajla Duranović (Beauty salon „AD“)

Mirsada Mrkonja (Proizvodnja ekološke hrane „Eko-jaje“)

Biznis centar Jajce