You are currently viewing Drugi poziv za podnošenje prijedloga grantova male veličine za Balkanski forum

Drugi poziv za podnošenje prijedloga grantova male veličine za Balkanski forum

Drugi poziv Balkanskog foruma za podnošenje prijedloga malih grantova za podršku regionalnim inicijativama mladih na Zapadnom Balkanu s ciljem ubrzanja prijelaza na cirkularnu ekonomiju

Smjernice za prijave

Rok za podnošenje prijava:

18. listopada 2021

Uvod

Fond za suradnju s mladima shema je grantova koju je uspostavio Balkanski forum, uz podršku Fonda braće Rockefeller, čiji je  cilj  poticanje regionalne suradnje i dijaloga među mladima u zemljama zapadnog Balkana , odnosno Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjeverna Makedonija, Srbija.

Posebni ciljevi  ovog poziva:

  • Jačanje regionalnih inicijativa mladih o istraživanju i inovacijama koje doprinose unaprjeđenju cirkularnog gospodarstva na Zapadnom Balkanu;
  • Jačanje vještina zagovaranja politike mladih ljudi u kružnom gospodarstvu;
  • Povećanje svijesti javnosti i aktivnosti na lokalnoj razini o zaštiti okoliša i prirodnih resursa, smanjenju otpada i recikliranju.

Unutar ove sheme bespovratnih sredstava , pozivamo nevladine organizacije (NVO-e) iz zemalja zapadnog Balkana da ulože napore i generiraju inovativne i jedinstvene ideje za zajedničko djelovanje na kružnom gospodarstvu. Prijedlozi projekata trebaju nastojati pridonijeti barem jednom od posebnih ciljeva ovog Poziva i barem jednom od sljedećeg:

  • smanjenje otpada (uključujući otpad hrane);
  • promicanje ponovne uporabe, popravaka i recikliranja;
  • zaštita okoliša, uključujući podizanjem svijesti javnosti o alternativama plastike za jednokratnu uporabu općenito, a posebno za plastične vrećice za jednokratnu uporabu;
  • ušteda energije, vode i prirodnih resursa.

Kroz male grantove nastojimo podržati 3-5 prekograničnih projekata s financiranjem do  3.500  eura svaki.

Sredstva će pokriti 100% ukupnog proračuna za predložene projekte.

Trajanje projekta bi trebalo biti između 3 i 6 mjeseci.

Pročitajte Smjernice za prijavu (pronađite ispod poveznice u pdf -u) i nakon što se uvjerite da razumijete i ispunjavate kriterije, podnesite obrazac za prijavu i obrazac proračuna na info@thebalkanforum.org

mreza-mira.net