You are currently viewing Federalno ministarstvo okoliša i turizma – Javni poziv – Transfer za razvoj turizma

Federalno ministarstvo okoliša i turizma – Javni poziv – Transfer za razvoj turizma

Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je Javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2022. godinu. Javni poziv uz obrasce i izjave preuzmite na linku OVDJE