You are currently viewing FMERI – pomoć privrednim društvima u Sektoru prerađivačke industrije

FMERI – pomoć privrednim društvima u Sektoru prerađivačke industrije

Sukladno “Programu utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima” Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Mostar objavilo je Javni poziv za finansijsku pomoć privrednim društvima u Sektoru prerađivačke industrije.

Cilj provođenja Programa je očuvanje radnih mjesta kroz osiguranje podrške likvidnosti najugroženijim sektorima prerađivačke industrije koje su u nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo) za prevladavanje vanrednih okolnosti koje je izazvala pandemija COVID–19, u skladu sa općim i specifičnim kriterijima.

Ukupna raspoloživa sredstva za dodjelu finansijske pomoći sektoru prerađivačke industrije iznose 30.000.000,00 KM, a ukupan iznos finansijske pomoći jednom korisniku koji se dodjeljuje po ovom Programu ne smije prelaziti iznos od 700.000,00 KM.

Za više informacija o Pozivu i Programu utroška sredstava, posjetite link

mreza-mira.net