You are currently viewing Info sesija: Poziv za dostavljanje prijedloga projekata Jačanje regionalne saradnje

Info sesija: Poziv za dostavljanje prijedloga projekata Jačanje regionalne saradnje

Info sesija ima za cilj da prezentira i pruži dodatna objašnjenja za aktivnosti Regionalnog HUB-a za razvoj civilnog društva. HUB je osnovan od strane BCSDN uz finansijsku podršku SIDA-e unutar projekta “Zaštita civilnog prostora – Regionalni HUB za razvoj civilnog društva”. HUB će podržati efektivne, transparentne i odgovorne organizacije civilnog društva (OCD), što će doprinijeti zaštiti civilnog ambijenta omogućavanjem korištenja novih i već uspostavljenih mehanizama finansiranja, radnih metoda i vidova saradnje. Generalni cilj HUB-a je jačanje regionalne saradnje u promociji civilnog ambijenta u zemljama zapadnog Balkana.

HUB nudi dvije vrste podrške – dodjela grantova za regionalne inicijative koje adresiraju ključne izazove za civilno društvo, identificirane kroz monitoring ambijenta u kojem djeluju organizacije civilnog društva te Ad-hoc grantovi podrške za inovativne pristupe i hitno djelovanje po iskazanim potrebama OCD radi obnove ili unapređenje civilnog ambijenta.

Opšti cilj ovoga poziva je da podrži regionalne mreže i regionalne inicijative u zemljama zapadnog Balkana što će doprinijeti širem učešću grupa unutar civilnog društva i ojačati regionalnu saradnju među OCD u promociji civilnog ambijenta.

Specifični ciljevi poziva su da OCD doprinesu poticajnom ambijentu za razvoj civilnog društva koje će im omogućiti da budu uticajni akteri u društvu, te doprinesu efektivnoj, transparentnoj i odgovornoj zaštiti civilnog prostora.

Nadamo se da ćete imati interes da prisustvujete info sesiji te se odlučite da zajedno sa regionalnim partnerima pripremite aplikaciju. 

Zoom Meeting link: https://us02web.zoom.us/s/6230886478

Meeting ID: 623 088 6478

Link za Ad hoc poziv: http://www.balkancsd.net/regional-cs-hub/regional-cs-ad-hoc-support-grants/

Link za Regionalni poziv: http://www.balkancsd.net/regional-cs-hub/regional-cs-hub-regional-action-grants/

civilnodrustvo.ba