You are currently viewing Javni konkurs za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska

Javni konkurs za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska

Općine Jajce objavljuje  JAVNI KONKURS za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska. Konkurs za davanje javnih površina u zakup odnosi se na zakup i postavljanje kioska na sljedećim lokacijama: 1.Ulica Trg Jajačkih branitelja za kiosk br. 4 površina 18,00 m². 2.Ulica II. zasjedanja AVNOJ-a kiosk br. 9 površina 20,00 m². JAVNI KONKURS za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska preuzmite OVDJE