You are currently viewing Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Komisiji za koncesije BiH

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Komisiji za koncesije BiH

Krajnji rok za prijave: 11.08.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:

1/01 Viši stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika

u Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine

STRUČNA SLUŽBA ZA UPRAVNE, STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

1/01 Viši stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove

Opis poslova i radnih zadataka: obavlja složene računovodstveno-finansijske i materijalne poslove; obavlja poslove vezano za izradu prednacrta i nacrta budžeta i ostalih finansijskih dokumenata; vrši obračun, unos i isplatu plata i ostalih naknada; vrši izradu finansijskih izvještaja, pripremanje informacija i drugih analitičkih i informativnih materijala; vodi odgovarajuću knjigovodstvenu i materijalnu dokumentaciju; obavlja i druge poslove po nalogu zamjenika predsjedavajućeg Komisije.

Posebni uslovi: VSS – završen Ekonomski fakultet; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit.

Status: Državni službenik – viši stručni saradnik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Banja Luka.

Više informacija OVDJE.