You are currently viewing Javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma

Javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma

Federalno ministarstvo okoliša i turizma raspisalo je JAVNI POZIV za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava ,,Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transter za razvoi turizma u Federaciji BiH” za 2023. godinu kroz tri programa.

PROGRAM 1. Program podrške turističko-ugostiteljskim manifestacijama koje imaju nacionalni i internacionalni značaj za Federaciju BiH (konferencije, sajmovi, turističko – gastronomske i druge manifestacije) u ukupnom iznosu od 300.000 KM. Svrha ovog Programa je promocija domaćih turističkih proizvoda i turističkih destinacija u cilju razvoja i unapređivanja turističke ponude FBiH kroz održavanje manifestacija, koje kao glavni motiv imaju povećanje posjetitelja na području Federacije BiH i razvoja održivog turizma. Korisnici sredstava mogu biti pravna i fizička lica registrovana na teritoriji Federacije BiH  sa razrađenim projektima za razvoj održivog turizma putem organiziranja manifestacija koje se održavaju u periodu od 1.1. do 31.12.2023. godine.

 PROGRAM 2. Nabavka opreme u cilju razvoja avanturističkog turizma u ruralnim predjelima u ukupnom iznosu od 700.000 KM. Svrha programa unaprjeđenje turističke ponude u ruralnim predjelima s akcentom na avanturistički turizam u cilju unaprjeđenja kvaliteta usluge kroz nabavku opreme. Korisnici sredstava mogu biti pravna i fizička lica registrovana na teritoriji Federacije BiH koja imaju iskustvo u pružanju usluga iz oblasti avanturističkog turizma u prethodne tri godine i duže.

 PROGRAM 3. Sufinansiranje projekata iz turističko-ugostiteljskog sektora putem kreditne linije Razvojne banke Federacije BiH: Kreditna linija za dugoročno kreditiranje turističkog sektora u cilju razvoja održivog turizma u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 KM. Korisnici sredstava mogu biti pravna i fizička lica registrovana na teritoriji Federacije BiH sa razrađenim projektima za razvoj održivog turizma koji apliciraiu za kreditnu liniju Razvojne banke Federacije BiH. 

JAVNI POZIV i prateću dokumentaciji možete preuzeti na linkuOVDJE ili putem web stranice Federalnog ministarstva okoliša i turizma.