You are currently viewing Javni poziv Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za finansiranje i sufinansiranje infrastrukturnih i drugih projekata od značaja za širu društvenu zajednicu

Javni poziv Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za finansiranje i sufinansiranje infrastrukturnih i drugih projekata od značaja za širu društvenu zajednicu

U cilju stvaranja uslova za održivi povratak, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje JAVNI POZIV za finansiranje i sufinansiranje infrastrukturnih i drugih projekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2024. i 2025. godina.

Predmet ovog Javnog poziva je finansiranje i sufinansiranje infrastrukturnih i drugih projekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2024. i 2025. godina, za sljedeće programe:

1.putne infrastrukture; (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije, itd.) 

2.komunalne infrastrukture; (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže, itd.)

3.objekata vjerskog i sakralnog karaktera; (vjerski objekti, memorijalni kompleksi i spomen obilježja, prateći objekti, itd.)

4.objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera; (predškolski objekti, školski objekti, dječija igrališta i igraonice, sportske dvorane i igrališta, itd.)

5.ostali objekti od značaja za širu društvenu zajednicu; (domovi kulture, društveni domovi, biblioteke, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, itd.) 

6.zajednički međuentitetski i međuopćinski projekti i zajednički projekti sa vladinim i nevladinim organizacijama; (podrška obnove i izgradnje putne infrastrukture u dijelovima između entiteta, pomoći u obnovi i opremanju objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te ostalih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i podrška organiziranja raznih sportskih, kulturnih i drugih manifestacija).   

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju: Kantonalni organi izvršne vlasti, jedinice lokalne samouprave, mjesne zajednice, institucije i vjerske zajednice, nevladine organizacije i sportske organizacije čije su programske aktivnosti usmjerene na poboljašnje uslova održivog povratka.    

Rok za prijave je 30.11.2023. godine.

JAVNI POZIV I PRIJAVNI OBRAZAC preuzmite na linku OVDJE