You are currently viewing Javni poziv “Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika za 2021 godinu”

Javni poziv “Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika za 2021 godinu”

 PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika nepovratnih sredstava koja se dodjeljuju obrtnicima/samostalnim preduzetnicima i MSP (malim i srednjim preduzećima) za sufinansiranje njihovih Start up projekata u cilju pružanja podrške održivom povratku na prostoru BiH.

PRAVO NA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na dodjelu sredstava imaju:

 •  Obrtnici/samostalni preduzetnici i MSP:
  • koji su osnovani kao poslovni subjekti, odnosno su osnovani sa ciljem ostvarivanja profita vršenjem registrirane djelatnosti ili su pokrenuli postrupak registracije poslovnog subjekta;
  • koji danom apliciranjaimaju najmanje jednog prijavljenog zaposlenika;
  • čiji su vlasnici ili osnivači povratnici, ili članovi povratničkih domaćinstava, u prijeratno mjesto prebivališta na području općina Federacije Bosne i Hercegovine, definisanih u stavu (2) ovog Javnog poziva ili manjinski povratnici u prijeratno mjesto prebivališta na području Republike Srpske;
  • koji su  u početnoj fazi poslovanja, maksimalno do 18 mjeseci starosti na dan objave javnog poziva;
  • koji sudanom apliciranjaregistrirani, ili se nalaze u fazi registracije, po važećim zakonskim propisima:
   • obrtnici/samostalni preduzetnici registrirani u općini povratka,
   • MSP kod nadležnog suda za općinu povratka.
  • koji imaju konkretnu poslovnu ideju za razvoj ili proširenje sopstvenog biznisa.

Nisu prihvatljive aplikacije Start-up firmi:

 • čija je osnovna djelatnost u oblasti: namjenske industrije i igara na sreću;
 • koje su registrirane kao radnje “u pripremi”, „za privremeni“, „za sezonski rad“ i slično, kao i dopunske ili dodatne djelatnosti, te komercijalna/nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva i zadruge.

III – NAMJENA UTROŠKA I MAKSIMALAN IZNOS SREDSTAVA

Nepovratna sredstva će se koristiti za:

 • izgradnju i rekonstrukciju poslovnih objekata
 • nabavku osnovnih sredstava, opreme i alata, unajmljivanje poslovnog prostora/objekta
 • ulaganje u obrtna sredstva do 20% od ukupne vrijednosti investicije
 • refundaciju troškova uplaćenih poreza i doprinosa za uposlene kroz Program, u prvoj godini rada.

Dostavljanje prijava na Javni poziv se vrsi preporučeno  poštom ili lično, na adresu:

Federalno  ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Hamdije Čemerlića br.2 , 71000  Sarajevo

“Prijava na Javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju startup-a u 2021. godini”

(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca i  tačnu adresu)

Javni poziv ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel:  033/201-756  i  033/218-266

JAVNI-POZIV-Start-up2021Preuzmi

Prijavni_obrazac-startUp21Preuzmi

PROGRAM-START-UP-2021Preuzmi

Izjava-o-ranijem-koristenju-Start-up-21Preuzmi

Izjava-o-spremnosti-sufinansiranja-Start-up2021Preuzmi

Izjava-o-spremnosti-zaposljavanja-Start-up2021Preuzmi

BIZNIS_-PLAN-obrazac-startup21Preuzmi