You are currently viewing JAVNI POZIV za aktiviste i aktivistice u lokalnim zajednicama

JAVNI POZIV za aktiviste i aktivistice u lokalnim zajednicama

Portal Snaga lokalnog predstavlja web mjesto koje promoviše lokalne inicijative, radi na poboljšanju kapaciteta lokalnih zajednica i organizacija da samostalno rješavaju ključne i relevantne izazove u Bosni i Hercegovini (BiH). Jedan od ključnih zadataka u okviru programa Snaga lokalnog jeste uključivanje i umrežavanje svih postojećih i novih inicijativa usmjerenih na razvoj zajednice.

Kroz dosadašnji rad uočili smo mnoge građanke i građane Bosne i Hercegovine (aktivistice i aktiviste),  koji sprovode sjajne aktivnosti u svojim zajednicama, neke od njih na žalost ostaju u sjeni i ne dožive onaj efekat koji bi trebalo da ostave.

Mnoge od ovih inicijativa zaslužuju bolju vidljivost i promociju, te s tim u vezi pozivamo sve aktivistice i aktiviste da nam šalju informacije, kratke izvještaje ili pak eseje o svojim sprovedenim akcijama u lokalnim zajednicama. Također, u rubriku „kutak za aktivistice i aktiviste u lokalnim zajednicama“ dobrodošle su informacije i podaci sa terena, kao što je ukazivanje na pozitivne promjene / inicijative ili pak probleme koji se dešavaju u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Ovim putem pozivamo sve aktivistice i aktiviste, prvenstveno mlade ljude, koji žele da poboljšaju stanje ili da promovišu svoje sprovedene aktivnosti u lokalnim zajednicama da nam se obrate da zajednički ispratimo i ispromovišemo datu aktivnost.

Svoje radove možete slati putem e-pošte info@snagaloklanog.ba

Ovaj poziv, kao i napor za bolje zajednice, nema rok trajanja i stalan je.

Radujemo se mogućnosti da zajedno sarađujemo i gradimo jače i bolje lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini

snagalokalnog.ba