You are currently viewing JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – Razvoj, praćenje i evaluacija informativnih kampanja za projekt ‘Kampanje za podizanje svijesti o rizicima od neregularnih migracija za Zapadni Balkan’

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – Razvoj, praćenje i evaluacija informativnih kampanja za projekt ‘Kampanje za podizanje svijesti o rizicima od neregularnih migracija za Zapadni Balkan’

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresirane kvalificirane tvrtke da dostave svoje ponude po navedenom javnom pozivu za  Razvoj, praćenje i evaluaciju informativnih kampanja za projekt ‘Kampanje za podizanje svijesti o rizicima od neregularnih migracija za Zapadni Balkan’, koje  navodimo u našem službenom upitu za ponudu.

Uz ovaj zahtjev za ponudu, nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju upute i administrativne zahtjeve koje će dobavljači trebati slijediti kako bi pripremili i dostavili svoje ponude na razmatranje IOM-u. Svi dokumenti moraju biti potpisani i sa pečatom tvrtke.

JAVNI POZIVVRSTADATUM OBJAVEKRAJNJI ROK
Razvoj, praćenje i evaluacija informativne kampanje za projekt ‘Kampanje za podizanje svijesti o rizicima od neregularnih migracija za Zapadni Balkan’USLUGA27.08.2021.17.09.2021.

IOM zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu i da otkaže proces nabavke i odbije sve isporučene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobu doba/ima ili bilo koje obveze da informiše oštećeno dobavljača/eo temeljem odluka IOM-a.

Rok za dostavljanje ponuda je petak, 17.09.2021. godine do 12: 00h, pošaljite na sljedeću adresu:

Međunarodna organizacija za migracije (IOM)

Zmaja od Bosne bb, zgrada UN                      

71 000 Sarajevo

n/r Odjel za nabavke

Naglašavamo da ponuda treba biti valjana 60 dana od dana podnošenja ponuda.

Sve zainteresirane tvrtke mogu zatražiti opće upute za dobavljačekao i administrativne zahtjeve slanjem zahtjeva na e-mail adresu:  sjjproc@iom.int

Napomena:  Rok za pojašnjenje ponude je  2 dana prije isteka ovog oglasa .

Pažljivo pregledajte tendersku dokumentaciju kako bi vaša ponuda bila potpuno kompletna, te da biste ponudili dostavu i elektronsku kopiju ponuda na CD-u ili USB sticku.

Datum zatvaranja: petak, 17. rujna 2021

Engleski jezik

bih.iom.int