You are currently viewing Javni poziv za dostavu projektnih aplikacija na temu: Žene, mladi i politika

Javni poziv za dostavu projektnih aplikacija na temu: Žene, mladi i politika

Ovo je prilika za sve građane i građanke dobi od 18 do 35 godina da svoje ideje o promociji i poticaju mladih i žena na aktivno učešće u politici u BiH pretoče u projektne aplikacije i osvoje grant za realizaciju projekta u svojoj lokalnoj zajednici

TPO Fondacija u okviru projekta NIRA raspisuje javni poziv za dostavu projektnih aplikacija na temu „Žene, mladi i poltika“. Cilj javnog poziva je podržati građane i građanke dobi od 18 do 35 godina da svojim idejama potaknu žene i mlade na aktivno učešće u političkom životu u Bosni i Hercegovini.

Vaša inicijativa može pridonijeti pozitivnim promjenama u lokalnoj zajednici i uključivanju mladih i žena u politiku. Deset najboljih projektnih prijedloga će dobiti grantove a maksimalni iznos jednog granta iznosi 2.500 KM.

Kako se prijaviti na javni poziv?

  1. Preuzeti opšte dokumente javnog poziva:
  2. Preuzeti projektnu aplikaciju:
  3. Pravilno i u potpunosti popuniti Aplikaciju za projektni prijedlog i Prijavni obrazac i dostaviti u elektronskoj formi na e-mail adresu: konkurs@tpofond.org

Rok za prijavu je 21.09.2020.

Sve informacije o javnom pozivu, potrebnoj dokumentaciji i TPO Fondaciji se mogu pronaći na: www.tpo.ba, pozivom na broj: 033 663 350 ili na e-mail adresi: koordinator2@tpofond.org