You are currently viewing JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE “ SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA – POTICAJ PRIVREDI” ZA 2020. GODINU

JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE “ SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA – POTICAJ PRIVREDI” ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 8/03 i 14/03) i Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa korištenja sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaj privredi” utvrđen Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu broj: 01- 11.7-220/2020 od 13.03.2020.godine, Ministarsvo privrede raspisuje


JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE “SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA – POTICAJ PRIVREDI” ZA 2020. GODINU

Preuzimanje dokumentacije:

– Javni poziv
– Zahtjev za uključivanje u program Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima
– Izjava o namjenskom korištenju sredstava

sbk-ksb.gov.ba