You are currently viewing Javni poziv za pomoć privredi u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID – 19 za 2021. godinu

Javni poziv za pomoć privredi u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID – 19 za 2021. godinu

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06, i člana 30. i 107. Statuta Općine Jajce („Službene novine Općine Jajce“ broj 3/08) i Odluke o pomoći privredi u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-a 19 za 2021.godinu br. 01-01-6-5960/21 od 10.08.2021. godine Općinski načelnik Općine Jajce raspisuje  JAVNI POZIVZA POMOĆ PRIVREDI U CILJU UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA IZAZVANIH PANDEMIJOM COVID – 19 ZA 2021.godinu  Javni poziv i obrazac Zahtjeva preuzmite ispod teksta. JAVNI POZIVOBRAZAC ZAHTJEVA