You are currently viewing Javni poziv za sufinansiranje implementacije programa

Javni poziv za sufinansiranje implementacije programa

Stariji brat, starija sestra

Dana 30.08.2021. godine Fondacija za podršku i razvoj mentorskih programa Stariji brat, starija sestra raspisuje javni poziv za sufinansiranje implementacije programa Stariji brat, starija sestra .

Cilj poziva osigurati podršku za provedbu mentorskih programa koji su usmjereni na pomoć djeci u riziku u različitim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Program Stariji brat, starija sestra

Stariji brat, starija sestra je mentorski program kroz koji se spajaju volonter* (stariji brat/sestra) i dijete (mlađa sestra/brat) s ciljem razvijanja kvalitetnog, brižnog i podržavajućeg odnosa. Taj se cilj ostvaruje putem dva oblika: rad volontera s djetetom i rad stručnjaka s volonterima. Volonteri se osnažuju za mentorski rad s djecom i kvalitetno vode svoje slobodno vrijeme, te imaju mogućnost jačanja socijalnih vještina.


Više detalja o načinu implementacije programa sadržano je u Standardima za implementaciju programa , koje zainteresirane organizacije mogu dobiti na upit.

Više informacija o programu Stariji brat, starija sestra i rad Fondacije potražite na mentorstvo.ba

Savjetujemo organizacijama koje po prvi put planiraju realizirati program Stariji brat, starija sestra da se jave Fondacija za više informacija kako bi dobili uvid u sve aktivnosti u sklopu programa.

Uvjeti i postupak za apliciranje

Na ovaj poziv mogu se prijaviti sve nevladine organizacije sa područja Bosne i Hercegovine, koje imaju iskustva u radu sa djecom u riziku i/ili djecom sa poteškoćama u razvoju, te volonterskim grupama mladih.

Sredstva za sufinansiranje programa Stariji brat, starija sestra koja se može tražiti ovim pozivom određena je posebnim algoritmom sa definisanim minimalnim i maksimalnim iznosom, u odnosu na broj uključenih djece i volontera u programu. Za organizacije koje prvi put apliciraju, maksimalan broj parova djece i volontera je 15.


Minimalni iznos sredstava je 5.000 KM

Maksimalni iznos sredstava je 15.000 KM

Sredstva koja se potražuju za sufinansiranje mogu iznositi maksimalno 70% od ukupne vrijednosti projekta . Aplikant je dužan osigurati ostala sredstva iz vlastitih izvora ili od drugih donatora.

Udruženja koja će biti odabrana za implementaciju pregovarat će sa Fondacijom o načinu utroška planiranih sredstava, u skladu sa Standardima za implementaciju programa . Primjena Standarda obvezuje se za sva udruženja kojima će biti dodijeljena sredstva.

Način i rok dostavljanja projektnog prijedloga

Aplikaciona forma se popunjava online na linku: https://forms.gle/EkjMdnfPdJPrSiG5A


Rok za apliciranje je 19.09.2021. godine do 00:00 sati.

Nepotpune aplikacije, aplikacije koje su pristignute nakon navedenog roka, aplikacije koje ne budu dostavljene na predviđeni način, neće se uzeti u obzir u razmatranje.

Za zainteresirane organizacije bit će organiziran Info Zoom sastanak 9.9.2021. u 11 sati

Prijave za info sastanak dostupne na linku: https://forms.gle/hMG3nmcTDgHu421x5

Kompletan javni poziv i aplikacionu formu potražite na mentorstvo.ba

Sva pitanja vezana za ovaj javni poziv možete uputiti putem e -pošte: info@mentorstvo.ba ili putem telefona 062 959 186 najkasnije do 15.9.2021. godine do 15h.Javni poziv FSBSS-2021-22 Preuzmi