You are currently viewing KfW daje 5 mil EUR granta preduzećima u BiH za smanjenje posljedica pandemije

KfW daje 5 mil EUR granta preduzećima u BiH za smanjenje posljedica pandemije

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o grantu i Amandman 7. na Sporazum o finansiranju od 27. februara 2006. godine između KfW-a i Bosne i Hercegovine u iznosu 5 mil EUR za smanjenje posljedica pandemije covida-19 za mikro, mala i srednja preduzeća putem Evropskog fonda za BiH.

(Foto: pogonici/shutterstock.com)

Prvi dio sporazuma odnosi se na finansijsku podršku Savezne Republike Njemačke u vidu granta, vrijednog 5 mil EUR namijenjenog suzbijanju posljedica pandemije za mala, srednja i mikropreduzeća i biće uplaćena u Evropski fond za Bosnu i Hercegovinu.

Drugi dio predstavlja Amandman 7. na Sporazum o finansiranju od 27. februara 2006. između KfW-a i BiH, kojim se proširuje namjena sredstava Evropskog fonda za kreditni program za smanjenje posljedica pandemije. Sredstva će biti dostupna malim, srednjim i mikropreduzećima, ali i privatnim domaćinstvima putem finansijskih institucija u BiH (MKO i banaka).

Također, Amandmanom 7. se produžava period u kojem KfW administrira učešćem BiH u Evropskom fondu do 31. decembra 2030. godine.

Prijedlog sporazuma biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za našeg potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

ba.ekapija.com