You are currently viewing Konkurs za stipendiju o prostornoj održivosti, Njemačka

Konkurs za stipendiju o prostornoj održivosti, Njemačka

Institut za ekološki, urbani i regionalni razvoj u Drezdenu i Tehnički Univerzitet u Drezdenu raspisuju konkurs za dodjelu stipendija internacionalnim studentima na doktorskim studijama u oblasti nauke o prostornoj održivosti.

OBLAST: Održivi razvoj

OPIS

Stipendijom su pokriveni svi troškovi. Stipendija se dodjeljuje mladim, internacionalnim studentima/istraživačima u oblasti nauke o prostornoj održivosti-toplota i suša u urbanom kontekstu.

USLOVI

Da bi aplicirali za stipendiju, kandidati moraju posjedovati diplomu magistarskih akademskih studija i predlog istraživanja koji jasno obrađuje temu konkursa i identifikuje odgovarajuće supervizore na Tehnološkom Univerzitetu Drezden.

NAČIN PRIJAVE

Kandidati su u obavezi popuniti aplikacioni formular koji uključuje motivaciono pismo, diplome i transkripte, sertifikat o položenom testu engleskog jezika (TOEFL, IELTS), putem sledećeg linka: http://www.dlgs-dresden.de/application/how-to-apply

ROK ZA PRIJAVU: 15. septembar 2020. godine

Detaljnije na: http://www.dlgs-dresden.de