You are currently viewing Obavijest za obrtnike i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti

Obavijest za obrtnike i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti

Služba privrede/gospodarstva općine Jajce obavještava obrtnike i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti na području općine Jajce da je na snagu stupio novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, te da je članom 82. novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 75/21) propisana obaveza, postupak i način usklađivanja poslovanja sa odredbama naprijed navedenog Zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu novog Zakona.Obrtnici i osobe koje obavljaju srodnu djelatnost, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, obavezni su ovom organu u najkraćem mogućem roku podnijeti Zahtjev za usklađivanje poslovanja sa novim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, ukoliko to u prethodnom razdoblju nisu učinile. Prema Instrukciji za postupanje nadležnih općinskih/gradskih tijela objavljene od Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, naprijed navedene aktivnosti usklađivanja potrebno je završiti najkasnije do 31.12.2022. godine. Ovim putem obavještavaju se i pozivaju obrtnici i osobe koje obavljaju srodnu djelatnost na području općine Jajce, da postupe sukladno odredbama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“,75/21). Obrtnicima i osobama koje obavljaju obrt ili srodnu djelatnost, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, sukladno članu 37. tačka 1. stav j. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima F BiH, utvrdit će se prestanak obavljanja djelatnosti po sili zakona ukoliko u naprijed navedenom roku ne podnesu zahtjev za usklađivanje poslovanja sa novim zakonom. Obrazac zahtjeva za usklađivanje poslovanja obrta-srodne djelatnosti sa potrebnim prilozima uz zahtjev, kao i tekst obavještenja, bit će javno objavljeni na:Oglasnoj tabli Općine Jajce, web stranici Općine Jajce i Radio Jajce. Za sve informacije zainteresovana lica se mogu obratiti na telefon: 033/658-011 lokal 105, kao i u Službi privrede/gospodarstva Općine Jajce, kancelarija broj 51.  

Zahtjev za usklađivanje možete preuzeti na protokolu Općine Jajce kao i na web stranici općine Jajce. 

 ZAHTJEV za usklađivanje poslovanja obrta/srodne djelatnosti preuzmite OVDJE 

 IZJAVA o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uslova za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti preuzmite OVDJE