You are currently viewing Objavljen javni poziv za pomoć turističko-ugostiteljskom sektoru FBiH

Objavljen javni poziv za pomoć turističko-ugostiteljskom sektoru FBiH

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo i njeno ministarstvo raspisali su Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći poslovnim subjektima iz turističko-ugostiteljskog sektora u okolnostima pandemije (COVID-19).

Ukupno raspoloživa finansijska sredstva, za provođenje ovog Javnog poziva, iznose 30.000.000 KM.

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju Privredno društvo i/ili podružnica/poslovnica subjekta upisa i fizičko lice koje samostalno obavlja registriranu djelatnost u turističko-ugostiteljskom sektoru Federacije BiH, a kojem je prema Klasifikaciji djelatnosti BiH 2010, zatim društva sa šifrom djelatnosti 55.10 – razred “Hoteli i sličan smještaj, 79.11 – razred “Djelatnosti putničkih Agencija, 79.12 – razred “Djelatnosti turoperatora, društva sa šifrom djelatnosti 79.90 – u razredu “Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima” u tački 4. “Usluge pružanja pomoći turistima” isključivo podtačka “Djelatnosti turističkih vodiča i Banje i lječilišta koje će se posmatrati kao posebna šifra odnosno grupa djelatnosti.

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu nemaju javna preduzeća, udruženja, javne institucije, javne ustanove osim banja i lječilišta, razvojne agencije, agencije, turističke organizacije (zajednice), organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave.

Finansijska pomoć predstavlja dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava ugroženim poslovnim subjektima u turističko-ugostiteljskom sektoru Federacije BiH u okolnostima izazvanim pandemijom COVID – 19, koja se uplaćuju na račun korisnika finansijske pomoći u skladu sa kriterijima iz ovog Javnog poziva.

Opći cilj dodjele finansijske pomoći ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima pandemije koronavirus COVID-19 je očuvanje radnih mjesta, osiguranje podrške likvidnosti najugroženijim sektorima/djelatnostima.

Poseban cilj je očuvanje radnih mjesta i osiguranje hitno potrebne likvidnosti u turističko-ugostiteljskom sektoru Federacije BiH.

tztz.ba