You are currently viewing Objavljen poziv opštinama i gradovima u BiH za izradu zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom

Objavljen poziv opštinama i gradovima u BiH za izradu zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom

UNDP BiH objavio je javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine za pripremu zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada.

(Foto: kanvag/shutterstock.com)

Sa ciljem upotpunjavanja informacija općinskih planova upravljanja otpadom za donošenje dugoročnih odluka vezanih za ovu oblast, kroz ovaj javni poziv je planirana izrada zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada.

Rok za prijavu 15. februar

Više informacija: snagalokalng.ba