You are currently viewing Odluka o raspodjeli sredstava po Javnom pozivu za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena

Odluka o raspodjeli sredstava po Javnom pozivu za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena

Općina Jajce  objavljuje Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava po Javnom pozivu za finansiranje biznisa za marginalizirane grupe žena za 2020. godinu. Projekat se realizuje u okviru Preduzetničkog fonda za žene nastalog udruženim sredstvima Općine Jajce i USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG). Na Odluku i Rang listu moguće je podnijeti žalbu Općinskom načelniku u roku od osam dana od dana objave. Odluku preuzmite ispod teksta.

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA – MARGINALIZIRANE GRUPE ŽENA