You are currently viewing Održana radionica “Poticanje ženskog poduzetništva u Jajcu”

Održana radionica “Poticanje ženskog poduzetništva u Jajcu”

U Utorak, 30.11.2021. godine u prostorijama Hotela Turist 98, održana je radionica „Poticanje ženskog poduzetništva u Jajcu“, na kojoj je prisutnim zvanicama predstavljen Akcioni plan za integraciju ženskog poduzetništva u javne politike.

Akcioni plan za razvoj ženskog poduzetništva je radna verzija radne grupe koju su činili predstavnici javnog i privatnog sektora: Vesna Ljubičić, Amila Hadžić ,Dragan Glavaš, Šehzija Hozan Drek, Fikreta Glamočić, Esma Zjajo i Tihana Burić, a služi u svrhu pružanja i kreiranja odgovarajućih elemenata i okvira neophodnih za poticanje zastupljenosti žena u poduzetništvu.

U posljednjih nekoliko desetljećja imperativ ekonomskog i socijalnog razvoja leži u borbi za jednakost žena u odnosu na broj zaposlenih muškaraca. Na taj način bi se neravnopravnost spolova reducirala što bi ujedno dovelo do smanjenja nezaposlenosti i rezultiralo bi opštim ekonomskim rastom. Iz tog razloga su se članovi ove radne grupe odlučili za poduzimanje bitnih koraka po pitanju integriranja žena u poduzetništvo i javne politike.

Cilj akcionog plana jeste utvrditi potencijal i mogućnosti žena u ekonomskom svijetu te pružiti mjere za poboljšanu integraciju ženskog poduzetništva u lokalnoj zajednici. Svrha analize jeste ispitati postojeće stanje u pogledu ženskog poduzetništva u lokalnoj zajednici, identificirati ključne pokretače i motivacijske faktore, kao i prepreke i barijere za bavljenje poduzetničkom aktivnošću.

Mjere koje obuhvataju radnu verziju akcionog plana fokusiraju se na jačanje institucija i organizacija za pružanje adekvatne edukacije i promocije poduzetništva za žene, networking ženskog poduzetništva – program umrežavanja, institucionalna podrška – uvođenje granta za poduzetništvo i grant za poljoprivredu sa posebnim naglaskom na žene poduzetnice, prilagodba savremenom obrazovnom sistemu – uvođenje poduzetničkog obrazovanja u školama, promocija društvenog konteksta izbora zanimanja za žene – ograničenja za netipična zanimanja, promjene u vrijedonosnom sistemu i uklanjanje stereotipa.

Akcioni plan radne grupe implementiran je u okviru projekta program podrške razvoju poduzetništva BiHUB – podrška ženskom i društveno odgovornom poduzetništvu, a u okviru saradnje Biznis centra i JU ”Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” i slovenske nevladine organizacije PiNA.