You are currently viewing Održana radionica “Pravni aspekt registracije biznisa” po osnovu Javnog poziva za finansiranje marginaliziranih grupa žena

Održana radionica “Pravni aspekt registracije biznisa” po osnovu Javnog poziva za finansiranje marginaliziranih grupa žena

U organizaciji Biznis centra održana je radionica za marginalizirane grupe žena koje su potpisale Ugovor sa predstavnicima USAID-a i Općine Jajce pod nazivom Pravni aspekti registracije biznisa.

Riječ je o grupama žena čije su ideje prepoznate i podržane kao najbolje od strane USAID-a i Općine Jajce u okviru Preduzetničkog fonda za žene.

Predavači radionice su bili dipl. ecc Faruk Mecavica i dipl. jur. Mirnes Hadžić koji su posvećeni svakom učesniku sa pravnog aspekta pružili podršku za svaki pojedinačni biznis.

Program podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa ne predstavlja samo takmičenje između projekata za novi biznis nego je usmjeren ka poticaju žena da same osnivaju preduzeća ili obrte.

Biznis centar pruža podršku i na raspolaganju je svim startapima sa područja Općine Jajce kojima je potrebna pravna,mentorska ili neka druga vrsta pomoći pri registraciji i vođenju biznisa.

Biznis centar