You are currently viewing Oglas za posao u Raiffeisen banci-Manager za digitalno bankarstvo

Oglas za posao u Raiffeisen banci-Manager za digitalno bankarstvo

Što ti nudimo?
 Izazovno radno okruženje
 Mogućnost učenja i rada u procesu digitalizacije bankarskog poslovanja
 Razvoj ličnih kompetencija i vještina
 Razmjenu iskustava i znanja sa kolegama
 Stručne edukacije
 Vidljive karijerne mogućnosti

Ko smo mi?
U organizaciji Raiffeisen banke djeluje Sektor Centar digitalnog bankarstva čiji je cilj upravljanje razvojem digitalnih kanala kao i ostalim kanalima podrške klijentima te unapređenje proizvoda i procesa za digitalne kanale. Osluškivanjem potreba klijenata i tržišta, nastojimo prepoznati prilike u
kojima našim znanjem, iskustvom i proaktivnošću iznalazimo nova rješenja za korisnike naših usluga. Kreiramo poticajnu radnu atmosferu koja zaposlenicima pruža mogućnost rada u kompetitivnom okruženju s otvorenošću za implementaciju novih ideja.
Zavisimo od timskog rada, a izuzetno cijenimo i samostalnost svakog pojedinca u timu da iznese zahtjevne projekte i inicijative koje će rezultirati benefitima kako za naše klijente, tako i za našu organizaciju.
Poželjne kvalifikacije:
 VSS ekonomskog ili tehničkog smjera;
 3 godine radnog iskustva u banci na poslovima razvoja digitalnog bankarstva i distributivnih kanala;
 Izražena sposobnost za timski rad i rješavanje konfliktnih situacija;
 Izražena usmjerenost ka rezultatima;
 Dobre organizacijske vještine, kao i vještine upravljanje vremenom i ljudskim resursima;
 Dobre komunikacijske vještine;
 Dobre prezentacijske vještine;
 Aktivno poznavanje engleskog jezika, u govoru i pismu;
 Poznavanje rada na računaru (Excel, Access, Windows).
Rezime ključnih odgovornosti:
 U skladu s poslovnim ciljevima, inicira i učestvuje u implementaciji projekata iz oblasti digitalnog bankarstva
 Kontinuirano prati ostvarenje budžetiranih stavki iz oblasti digitalnog bankarstva i predlaže aktivnosti na unapređenju;
 Učestvuje u prijavi i rješavanju incidenata i problema vezanih za sistem digitalnog bankarstva;
 Kontinuirano vrši monitoring kvalitete podrške i dostupnosti servisa digitalnog bankarstva i predlaže akcije;
 Učestvuje u razvoju proizvoda i procesa u dijelu usklađenosti sa digitalnom strategijom;
 Učestvuje u razvoju ostalih distributivnih kanala Banke;
 Vrši monitoring i analizu Multichannel KPI s ciljem predlaganja i usaglašavanja akcija unapređenja sa ključnim funkcijama;
 Vrši mapiranje i unapređenje Customer journey mapa za digitalne kanale;
 Inicira i učestvuje u Istraživanju tržišta u oblasti digitalnog bankarstva;
 Prati i analizira aktivnosti konkurencije na tržištu, te na osnovu istih i poslovnih ciljeva segmenta digitalnog bankarstva, predlaže uvođenje novih i izmjene parametara postojećih usluga;
 Pruža podršku vlasnicima procesa vezanim za digitalno bankarstvo;
 Definiše zahtjeve za izradu manjih dorada iz oblasti digitanog bankarstva – SMIT;
 Daje smjernice za kreiranje procedura i radnih instrukcija za usluge, digitalnog bankarstva te korisnička upustva za upotrebu aplikacija;
 U skladu s poslovnom strategijom i budžetom segmenta i Banke, predlaže marketing aktivnosti za digitalno bankarstvo;
 Prema potrebi učestvuje u IT/OPS projektima koji se tiču unapređenja digitalnog bankarstva;
 Sarađuje sa org. jedinicom za Upravljanje cijenama na kreiranju cjenovne politike usluge digitalnog bankarstva;
 Sarađuje s CRM odjelom u dijelu planiranja kampanja i CRM aktivnosti za usluge digitalnog bankarstva;
 Zavisno od rezultata tj. odstupanja od budžeta u saradnji s Prodajom inicira aktivnosti ka poboljšanju iste;
 Odgovara za implementaciju naloga izdatih od strane internih i eksternih revizija koji se tiču digitalnog bankarstva, te dostavlja izvještaje o statusima implementacije naloga.

INFO
Kandidati koji uđu u uži izbor, a prije odgovarajućeg intervjua, bit će pozvani da pristupe pismenom testu općih sposobnosti i testu engleskog jezika. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Napomena: Kontaktirat ćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor!

Izađi iz zone komfora i učini prvi korak ka promjeni! Zaključno sa 31.07.2020., prijavi se na ovaj oglas putem MojPosao.ba portala

raiffeisenbank.ba