You are currently viewing Online platforma za žensko mentorstvo

Online platforma za žensko mentorstvo

Kroz projekat “Dijalog za budućnost” razvili smo online platformu za mentorstvo žena. Platforma je namijenjena svim djevojkama i ženama u BiH, Crnoj Gori i Srbiji a koje žele sticati nova znanja ili prenositi stečena, za one vještine koje podržavaju liderstvo, rodnu ravnopravnost, preduzetništvo, izgradnju mira te aktivizam za kohezivna društva. Učešće na platformi je dobrovoljno, u duhu solidarnosti i međusobne podrške za rast i razvoj. Prijavom na platformu korisnice imaju pristup bazi znanja sa preko 300 pojedinačnih video i štampanih materijala u različitim oblastima, a automatizirani algoritam budućim mentorinama predlaže moguće mentorke. 

 Karakteristike online platforme za žensko mentorstvo su i:

  • platforma je prilagođena korištenju na mobilnim aparatima
  • mentorka i mentorina zajedno utvrđuju ciljeve mentorstva čije ostvarenje prate na platformi
  • zakazivanje mentorskih savjetovanja sadrži i automatski podsjetnik 
  • po uspješnom okončanju mentorstva, mentorina dobija elektronski certifikat
Dialogue for the Future – Mentoring platformaDialogue for the Future – Mentoring platformawww.we-mentoring.com