You are currently viewing OTVOREN KONKURS „THE JAPAN WORLD EXPOSITION OF 1970“ fond sa prihodima od „Expo’70“ koji se koristi za podršku i subvenciju JEC grantova.

OTVOREN KONKURS „THE JAPAN WORLD EXPOSITION OF 1970“ fond sa prihodima od „Expo’70“ koji se koristi za podršku i subvenciju JEC grantova.

Ovi projekti osmišljeni su u cilju promocije međusobnog razumevanja različitih kultura.


Rok za prijavljivanje: 01-31. oktobar 2020. godine

Detaljne instrukcije nalaze se na linku: www.osaka21.or.jp/jecfund/english/information/data/guide_en.pdf

lakododonacija.rs