You are currently viewing Poguraj sutrašnje uzore! Mentoriši mlade i učestvuj u njihovom uspjehu

Poguraj sutrašnje uzore! Mentoriši mlade i učestvuj u njihovom uspjehu

Tražimo potencijalne mentorice i mentore koji će raditi sa društvenim biznisima iz našeg portfolija.

Faze razvoja

Ova prilika je dostupna onima koji se nalaze u nekoj od ispod navedenih faza razvoja.

Industrija/Oblast

Ova prilika je dostupna onima koji se prijavljuju na poziv iz sljedećih oblasti.Sve

Lokacija

BOSNA I HERCEGOVINASvi gradovi

Dodatne napomene

*Razrade ideje podrazumijeva da mentorice i mentori koji se prijavljuju ne moraju imati osnovan biznis.

Opis prilike

Poguraj sutrašnje uzore! Mentoriši mlade i učestvuj u njihovom uspjehu

Više informacija:

snagalokalnog.ba