You are currently viewing Poziv na potpisivanje ugovora pravnim i fizičkim licima kojima je Vlada SBK dodijelila finansijska sredstva, a kojima je bilo ograničeno obavljanje djelatnosti

Poziv na potpisivanje ugovora pravnim i fizičkim licima kojima je Vlada SBK dodijelila finansijska sredstva, a kojima je bilo ograničeno obavljanje djelatnosti

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlade SBK na 83. sjednici održanoj 11. 05. 2021. godine usvojila je Odluku o raspodjeli sredstava pravnim i fizičkim licima koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost, a kojima je Zaključkom Vlade SBK broj: 01-04.1 -1-2281/ 2021 -1 od 30. 03. 2021. godine ograničeno obavljanje djelatnosti (šifre djelatnosti 56.10 i 56.30).Shodno navedenoj odluci, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona poziva sva pravna i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost koji su ostvarili pravo na subvencioniranje dijela minimalne neto plate isplaćene na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, kao i dijela minimalnih doprinosa za vrijeme trajanja Zaključka Vlade SBK na potpisivanje ugovora u općinama u kojima je sjedište poslovnog subjekta. Postupak, način i tehnički uslovi za obavljanje aktivnosti obuhvataju prisustvo akreditovanog državnog službenika Ministarstva privrede SBK, prisustvo osobe koja zastupa poslovni subjekt uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera i obavezno korištenje zaštitne maske. Potpisivanja ugovora za pravna i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost s područja općine Jajce potpisivanje ugovora bit će upriličeno 20.5.2021. godine, četvrtak, u Maloj sali Općine Jajce, u vremnu od 9:00 do 14:00 sati. Datum, vrijeme i mjesto potpisivanja ugovora za pravna i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu prikazan je u SLJEDEĆOJ TABELI Spisak poslovnih subjekata kojima su Odlukom Vlade SBK broj 01-11.7-3362 od 11.05.2021.godine dodijeljena finansijska sredstva pročitajte OVDJE