You are currently viewing Poziv za dostavljanje prijava za sredstva za Međunarodnu pomoć iz Fonda za svjetsku baštinu za 2021. godinu

Poziv za dostavljanje prijava za sredstva za Međunarodnu pomoć iz Fonda za svjetsku baštinu za 2021. godinu

Otvoren je poziv za dostavljanje prijava za sredstva za Međunarodnu pomoć (International Assistance) iz Fonda za svjetsku baštinu (World Heritage Fund) za 2021. godinu.

Sredstva iz Fonda za svjetsku baštinu su namijenjena isključivo za projekte koji se odnose na dobra svjetske baštine locirana na teritoriji zemlje koja aplicira ili za pripremu nominacionih fajlova za upis na Listu svjetske baštine za dobra koja se nalaze na Tentativnoj listi te zemlje.

Detaljne informacije o procesu apliciranja, o tome ko može da aplicira za sredstva iz ovog Fonda kao i vrsti aktivnosti sa kojima se može aplicirati se mogu naći na web stranici Fonda http://whc.unesco.org/en/intassistance, dok se Aplikacioni obrazac i Uputstvo za pripremu aplikacije mogu preuzeti na linkovima.

Aplikacioni obrazac popunjen na engleskom, uz prevod na jedan od službenih bh jezika je potrebno dostaviti najkasnije do 15.9.2020. godine, u štampanoj formi i u elektronskoj formi (na CD-u) na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Državna komisija BiH za UNESCO

Trg BiH 1

71000 Sarajevo

sa naznakom “Prijava za UNESCO International Assistance 2021”

unescobih.mcp.gov