You are currently viewing PREDSTAVLJANJE AKCIONOG PLANA ZA INTEGRACIJU ŽENSKOG PODUZETNISTVA U JAVNE POLITIKE

PREDSTAVLJANJE AKCIONOG PLANA ZA INTEGRACIJU ŽENSKOG PODUZETNISTVA U JAVNE POLITIKE

U Utorak, 30.11.2021. godine u prostorijama Hotela Turist 98, sa početkom u 13h, održat će se radionica „Poticanje ženskog poduzetništva u Jajcu“, na kojoj će biti predstavljen Akcioni plan za integraciju ženskog poduzetništva u javne politike.

Cilj akcionog plana jeste utvrditi potencijal i mogućnosti žena u ekonomskom svijetu te pružiti mjere za poboljšanu integraciju ženskog poduzetništva u lokalnoj zajednici. Svrha analize jeste ispitati postojeće stanje u pogledu ženskog poduzetništva u lokalnoj zajednici, identificirati ključne pokretače i motivacijske faktore, kao i prepreke i barijere za bavljenje poduzetničkom aktivnošću.

Naime, Akcioni plan za razvoj ženskog poduzetništva je radna verzija kreirana u svrhu pružanja i kreiranja odgovarajućih elemenata i okvira neophodnih za poticanje zastupljenosti žena u poduzetništvu. Na osnovu analize tržišta u lokalnoj zajednici i u svrhu izrade plana za integraciju ženskog poduzetništva utvrđeni su izazovi i prepreke s kojima se ciljna skupina svakodnevno susreće u interpretiranju kreacija i vještina u zoni poduzetništva te mogućnosti daljnjeg razvoja i poticanja ženskog poduzetništva u lokalnoj zajednici. Globalizacija, ubrzani razvoj tehnologije i promjene stavova društva vezanih uz rodno izjednačavanje imaju izravni utjecaj na razvoj poslovne kreativnosti, poduzetničkog potencijala žena u pokretanju samostalnih poslovnih poduhvata i preuzimanja upravljačkih pozicija. Mnoge žene posjeduju kreativnost, potrebna stručna znanja i vještine nužne za pokretanje poslova, ali za razliku od muškaraca one nemaju ravnopravan pristup zajmovima, izobrazbi i informacijama bez čega, dakako, nema uspješnog vođenja. U našoj lokalnoj zajednici postoje preduvjeti za razvoj ženskog poduzetništva, ali je potrebno stvoriti stabilniju podlogu za razvoj, kako bi institucije i okolina bili funkcionalniji te pristup resursima olakšan.

Mjere koje obuhvataju radnu verziju akcionog plana fokusiraju se na jačanje institucija i organizacija za pružanje adekvatne edukacije i promocije poduzetništva za žene, networking ženskog poduzetništva – program umrežavanja, institucionalna podrška – uvođenje granta za poduzetništvo i grant za poljoprivredu, prilagodba savremenom obrazovnom sistemu – uvođenje poduzetničkog obrazovanja u školama, promocija društvenog konteksta izbora zanimanja za žene – ograničenja za netipična zanimanja, promjene u vrijedonosnom sistemu i uklanjanje stereotipa.

U posljednjih nekoliko desetljećja imperativ ekonomskog i socijalnog razvoja leži u borbi za jednakost žena u odnosu na broj zaposlenih muškaraca. Na taj način bi se neravnopravnost spolova reducirala što bi ujedno dovelo do smanjenja nezaposlenosti i rezultiralo bi opštim ekonomskim rastom. Iz tog razloga su se članovi ove radne grupe odlučili za poduzimanje bitnih koraka po pitanju integriranja žena u poduzetništvo i javne politike.

U prilogu se nalazi pozovnica za navedeni događaj.

Akcioni plan radne grupe implementiran je u okviru projekta program podrške razvoju poduzetništva BiHUB – podrška ženskom i društveno odgovornom poduzetništvu, a u okviru saradnje Biznis centra i JU ”Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” i slovenske nevladine organizacije PiNA.

(biznis-jajce.ba)