You are currently viewing Preliminarne liste za dodjelu stipendija Općine Jajce za školsku 2021/2022

Preliminarne liste za dodjelu stipendija Općine Jajce za školsku 2021/2022

Općinska Komisija za dodjelu stipendija utvrdila je preliminarne Liste za dodjelu stipendija Općine Jajce u školskoj 2021/2022. godini. Na Javni poziv pristigla je 161  prijava.

U skladu sa Odlukom o kriterijima za dodjelu stipendija Općine Jajce Komisija je izvršila bodovanje, te sastavila Preliminarnu listu za prvu godinu studija, Preliminarnu listu za ostale godine studija, te Listu studenata koji ne ispunjavaju uslove Konkursa. Komisija je dana 19.4.2022. godine (utorak) objavila Preliminarne liste na Oglasnoj ploči Općine Jajce od kada počinje teći rok za prigovor. Na  preliminarnu listu može se izjaviti prigovor Komisiji u roku od 8 dana od dana objave liste na Oglasnoj ploči Općine Jajce. Po isteku roka za prigovor Komisija će sačiniti konačnu listu i istu javno objaviti.  Preliminarne liste možete preuzeti ispod teksta:

 PRELIMINARNA LISTA STUDENATA KOJI NE ISPUNJAVAJU USLOVE – STIPENDIJE 2021/2022

PRELIMINARNA LISTA – STIPENDIJE 2021/2022 – I GODINA

PRELIMINARNA LISTA – STIPENDIJE 2021/2022 – II-VI GODINA

opcina-jajce.ba