You are currently viewing Projekat unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini (PIPLS) upućuje poziv jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini (BiH)

Projekat unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini (PIPLS) upućuje poziv jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini (BiH)

Projekat unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini (PIPLS) upućuje poziv jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini (BiH) da se prijave za učešće u njegovoj implementaciji.

PIPLS projekat ima za cilj unaprijediti pristup ključnim javnim uslugama kroz bolje upravljanje i povećanje ulaganja u lokalnu infrastrukturu. Projekat je trogodišnja inicijativa (2021.-2023.) koju primarno finansira Vlada Kraljevine Švedske,  a  provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom finansija Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom finansija Republike Srpske, Uredom za razvoj i europske integracije Posavskog kantona, Uredom koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine i dva saveza opština/općina i gradova.

Način podnošenja prijave

Pozivaju se sve zainteresovane jedinice lokalne samouprave u BiH, koje zadovoljavaju preduslove poziva, da učestvuju u otvorenom i konkurentnom procesu odabira partnerskih jedinica lokalne samouprave za projekat PIPLS.

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH)

PIPLS projekat

UN House, Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Sve prijave za učešće, u skladu sa ovim Pozivom i Smjernicama, trebaju biti dostavljene najkasnije do 22. februara 2021. godine (ponedeljak), do 16:00 satiPrijave za učešće podnešene na druge načine (npr. faks ili email) neće biti uzete u razmatranje.

Dodatne informacije i elektronske verzije Javnog poziva sa Smjernicama, te pripadajućih prijavnih dokumenata, su dostupne na sljedećoj web stranici: www.ba.undp.org

Info dan, tokom kojeg će zainteresovani moći dobiti dodatne informacije i pojašnjenja vezana za uslove javnog poziva, će biti organizovani putem Zoom platforme, 15. februara 2021. godine. Link za Zoom platformu će biti postavljen na web stranici UNDP-a u okviru objave ovog javnog poziva.

Više informacija snagalokalnog.ba