You are currently viewing PUFBiH: Poziv svim poreznim obveznicima za registraciju i korištenje E-usluga

PUFBiH: Poziv svim poreznim obveznicima za registraciju i korištenje E-usluga

Porezna uprava FBiH saopćila je da je izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit, čija primjena počinje 1. januara 2021. godine, svim poreznim obveznicima propisana obaveza da prijavu poreza na dobit, porezni bilans, prijave poreza po odbitku i drugu dokumentaciju propisanu Zakonom o porezu na dobit podnose elektronskim putem.
 
Od 1.1.2021. godine svi porezni obveznici, koji su obavezni da podnesu porezne prijave propisane ovim zakonom, iste su dužni podnijeti Poreznoj upravi isključivo elektronskim putem.
 
Također, Porezna uprava obavještava porezne obveznike koji su registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a da će prijavu poreza na dobit od 1.1.2021. godine moći podnijeti elektronski s već postojećim pristupom E-uslugama, bez bilo kakvih dodatnih kontakata sa ovom upravom. Porezni obveznici koji nisu registrovani za korištenje ovih usluga i nemaju važeći certifikat za pristup informacionom sistemu ove uprave, trebaju se obratiti nadležnoj ispostavi za registraciju. Uputstvo za korištenje E-usluga nPIS-a nalazi se na web stranici Porezne uprave (www.pufbih.ba).
 
Zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane širenjem koronavirusa, iz Porezne uprave preporučuju poreznim obveznicima da dokumentaciju za registraciju korištenja E-usluga dostave putem pošte na adrese nadležnih organizacionih jedinica, saopćeno je iz ove uprave.

fbihvlada.gov.ba