You are currently viewing Raspisani pozivi za podršku biznisima marginaliziranih grupa žena u BiH – Na raspolaganju 420.000 KM

Raspisani pozivi za podršku biznisima marginaliziranih grupa žena u BiH – Na raspolaganju 420.000 KM

U devet lokalnih zajednica u BiH raspisani su javni pozivi za podršku pokretanju i razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena. Fond za podršku razvoju biznisa marginaliziranih žena zajednički osiguravaju jedinice lokalnih samouprava i USAID-ov Program podrške marginaliziranim grupama (PPMG).

(Foto: Vlad Teodor/shutterstock.com)


Podrška Fonda namijenjena je razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća kao i seoskih domaćinstava žena žrtava nasilja, samohranih majki, nezaposlenih mladih žena mlađih od 35 godina, žena s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, te žena koje su na neki drugi način marginalizirane, doprinoseći konkurentnosti lokalnih ekonomija i stvaranju mogućnosti za zapošljavanje teško zapošljivih kategorija.
Fond je osnovan početkom 2017. godine, te je kroz njega do sada podržano preko 140 biznisa žena u 18 lokalnih zajednica u ukupnom iznosu od oko 1,22 mil KM. Kreiranjem Fonda između USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama i lokalnih zajednica nastoje se stvoriti prilike za održivi razvoj preduzetništva marginaliziranih grupa žena, kroz poticanje na samozapošljavanje, te njihovo veće i lakše uključivanje u preduzetništvo i kreiranje novih radnih mjesta.


Preduzetnički fond za žene za treći ciklus podrške iznosi oko 420.000 KM, te je njime planirana podrška za oko 50 žena u 9 lokalnih zajednica: Bratunac, Čapljina, Gračanica, Jajce, Milići, Modriča, Osmaci, Srebrenik i Vlasenica.


Na javne pozive se mogu prijaviti žene iz navedenih kategorija koje imaju prebivalište u jednoj od ovih 9 općina/gradova.

Tabelu sa naznačenim krajnjim rokovima za prijave na javni poziv, kao i linkove za pristup javnim pozivima možete pogledati OVDJE.

ekapija.ba