You are currently viewing Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH za 2023. godinu

Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH za 2023. godinu

Federalno ministarstvo okoliša i turizma raspisalo je JAVNI POZIV za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2023. godinu kroz šest programa.

 JAVNI POZIV i prateću dokumentaciji možete preuzeti na linku OVDJE ili putem web stranice Federalnog ministarstva okoliša i turizma. 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 16.9.2023. godine.