You are currently viewing U martu objava javnih poziva

U martu objava javnih poziva

(Sarajevo, 25.2.2021. godine) – Federalni zavod za zapošljavanje je u skladu sa Programom rada za 2021. godinu sačinio Program sufinansiranja zapošljavanja 2021 i Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2021. 
U toku su intenzivne pripreme za realizaciju predmetnih programa, a otvaranje javnih poziva je planirano za sredinu trećeg mjeseca ove godine
Pozivamo sve potencijalne korisnike, poslodavce i nezaposlene osobe, da redovno prate našu web stranicu kako bi blagovremeno bili obaviješteni o tačnom terminu otvaranja javnih poziva . 

Do otvaranja javnih poziva tekstovi predmetnih programa su Vam, radi upoznavanja, dostupni na linkovima ispod:

Program sufinansiranja zapošljavanja 2021

Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2021