You are currently viewing Učestvujte na forumu centralne i jugoistočne Evrope u Beču

Učestvujte na forumu centralne i jugoistočne Evrope u Beču

Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM) organizuje konferenciju za mlade iz centralne I jugoistočne Evrope od 02. do 06. decembra 2020. godine u Beču, Austrija.

OBLAST: Mir i stabilnost, politika, kultura, ekonomija, geografija, sociologija, mediji i istorija.

OPIS

Na konferenciji koja će se održati u decembru ove godine u Beču u trajanju od tri dana učestvovaće 20 mladih iz cijele Evrope. Organizator će pokriti troškove prevoza i smještaja. Cilj programa u prva dva dana je diskusija i prezentacija radova na teme kao što su: “Evropa kao područje mira i stabilnosti”, “Evropa kao dio istorijski značajnog područja”, “Evropa kao globalni faktor”, “Ako ne u EU, da li uopšte ima alternative?”. Predavanja i diskusije na navedene teme vodiće neki od najeminentnijih stručnjaka iz ovih oblasti. Treći dan je rezervisan za temu budućih razmjena i posjetu mladih panelu na temu “Vienna and Lower Austria”.

USLOVI

Uslovi koje treba da ispunite za prijavljivanje na pomenutu konferenciju su da ste mladi, iz Evrope i radite u nekoj od gore navedenih oblasti. Troškovi participacije iznose 100 eura.

NAČIN PRIJAVE

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj projekat potrebno je da pošaljete svoj CV i dodatak od max 400 riječi na zadatu temu koja će biti prezentovana na debatama.

ROK ZA PRIJAVU: 30. septembar 2020. godine

Više informacija na sajtu: http://www.idm.at/postgraduates/young-scholars-forum/item/7th-young-scholars-forum-2020

mreza-mira.net