You are currently viewing UNDP i Britanska ambasada pokreću program transformacije javnog sektora u BiH – Za nova digitalna rješenja 5 mil USD

UNDP i Britanska ambasada pokreću program transformacije javnog sektora u BiH – Za nova digitalna rješenja 5 mil USD

U cilju unapređenja i modernizacije javnih usluga za sve građane, UNDP i Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini potpisali su Memorandum o razumijevanju za pokretanje četverogodišnjeg programa digitalne transformacije, u vrijednosti od 5 mil USD, usmjerenog na uvođenje novih digitalnih rješenja, politika i usluga, kao i unapređenje digitalnih vještina i kapaciteta u javnom sektoru, saopštio je UNDP.

(Foto: Sergey Nivens/shutterstock.com)

– Ujedinjeno Kraljevstvo, kao globalni lider u digitalnoj upravi ima značajna iskustva. U okviru naše posvećenosti podrške reformama u BiH, želimo podijeliti ovo znanje kako bismo pomogli transformaciju načina rada vlada u BiH, povećali njihovu odgovornost prema građanima i unaprijedili pružanje usluga na koje se građani oslanjaju. To već radimo. Ovaj Memorandum o razumijevanju javna je potvrda da ćemo udružiti digitalno iskustvo Ujedinjenog Kraljevstva i naše liderstvo sa stručnošću lokalnog sektora i znanjem UNDP-a, dok pokreću novi Program digitalne transformacije za period 2020. do 2024. godine – istaknuo je britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Matt Field.

Pandemija koronavirusa pokazala je koliko je građanima važna dostupnost usluga, ali i koliko je važno da javna uprava može nastaviti s radom u kontekstu kada je onemogućeno fizičko prisustvo.

– Za UNDP, digitalno upravljanje i transformacija u javnom sektoru je važan prioritet i dugoročni prioritet. Digitalna transformacija danas utječe na sve sfere našeg društva i sve aspekte naših života. Kontinuirano smo radili na jačanju institucija upravljanja, ali i na pristupu građana uslugama, kao i dijalogu između građana i njihovih izabranih predstavnika te pružanju odgovarajućih usluga. Ponosni smo što danas kroz ovaj Memorandum o razumijevanju imamo priliku formalizirati naše partnerstvo s ciljem šireg djelokruga rada i pružanja sveobuhvatnog portfelja podrške našim partnerima tako da e-uprava i e-usluge budu dostupne svim građanima – naglasila je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini.

Postojeća globalna tehnološka transformacija trajno je promijenila načine na koji građani komuniciraju međusobno, kao i sa svojim vlastima. Globalna iskustva pokazuju da tehnologija može osigurati značajne uštede u javnim budžetima i povećati učinkovitost javnih usluga.

Program digitalne transformacije za period 2020. do 2024. godine doprinosi naporima u reformi javne uprave u BiH i ima za cilj ubrzati razvoj javnih usluga kroz rad na politikama i propisima, mogućnostima za tehnološke inovacije, te osigurati podršku za unapređenje digitalnih vještina službenika na svim nivoima vlasti za korištenje novih dostupnih alata i uvrštavanje novih praksi u njihov rad, a u korist građana u cijeloj zemlji.