You are currently viewing USAID Turizam – Javni pozivi za dodjelu grantova

USAID Turizam – Javni pozivi za dodjelu grantova

Imate registrovanu kompaniju ili djelatnost u sektoru turizma? Imate ideju za proširenje svoje poslovne ponude i asortimana ili novi poslovni poduhvat? ⠀

USAID Turizam je objavio javni poziv (APS) za dodjelu grantova. Grantovi će biti dodijeljivani za aktivnosti u sektoru turizma lokalnim neprofitnim i profitnim nevladinim organizacijama, udruženjima i kompanijama registrovanim u BiH. Cilj grantova je podrška aktivnostima koje jasno podržavaju ciljeve projekta USAID Turizam, promoviraju inovativne ideje, pomažu turističkim radnicima u zadovoljavanju međunarodnih standarda kvaliteta i marketinga u turizmu. ⠀

Pozivamo sve institucije i organizacije koje zadovoljavaju navedene uvjete da dostave svoje prijave u skladu s preciziranim uvjetima i procedurom. Za više detalja i sve potrebne obrasce za prijavu preuzmite naš APS klik na vezu na našem profilu, a zatim na objavu. Ne propustite info sesiju koja će biti održana 30. septembra. ⠀ ⠀
Registrirajte
se za info sesiju: ​​kliknite na vezu na našem profilu i zatim na objavu. ⠀
.
. ⠀
Imate li tvrtku ili obrt u turističkoj industriji? Imate li ideju za proširenje svog poslovanja ili proizvoda ili novi poslovni pothvat? ⠀

USAID Turizam objavio je Godišnju programsku izjavu (APS) za odobravanje bespovratnih sredstava. Bespovratna sredstva odobravat će se za aktivnosti povezane s turizmom lokalnim neprofitnim i neprofitnim nevladinim organizacijama, udrugama i tvrtkama legalno registriranim prema zakonima BiH. Cilj odobrenih bespovratnih sredstava je podržati aktivnosti koje jasno podupiru ciljeve USAID -a Turizam, promiču inovativne ideje, pomažu pružateljima usluga u ispunjavanju međunarodnih standarda kvalitete i marketinga. ⠀

Pozivamo sve institucije i organizacije koje ispunjavaju ove uvjete da podnesu svoje prijave na temelju unaprijed definiranih zahtjeva i prema propisanoj proceduri. Za više detalja i sve potrebne prijavnice preuzmite naš APS. Miss
⠀ 30. rujna
ne propustite radionicu o podizanju svijesti o predbilježbama i koncept papirima.

Prijavite se za info sesiju.

Više informacija turizambih.ba

mreza-mira.net