You are currently viewing Vlada FBiH osigurala kreditno-garantna sredstva od 200 mil KM za mala i srednja preduzeća

Vlada FBiH osigurala kreditno-garantna sredstva od 200 mil KM za mala i srednja preduzeća

(Foto: love work 51/shutterstock.com)Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog entitetskog Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, usvojila dva kreditno-garantna programa, ukupno vrijedna 200 mil KM.

Prvi program je namijenjen mikro, malim i srednjim preduzećima, a ukupan iznos garancija koje će na teret Garancijskog fonda odobravati Razvojna banka FBiH iznosi 150 mil KM, saopćili su iz Vlade FBiH.

Drugi program odnosi se na obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti. U ovom slučaju je ukupan iznos garancija koje će Razvojna banka FBiH odobravati na teret Garancijskog fonda 50 mil KM.

I po jednom i po drugom programu je iznos garancija, kako su naveli, umanjen za iznos garancija izdatih do 31. maja 2021. godine po osnovu kreditno-garantnih programa, a garancije na teret fonda za svaki pojedinačni kredit iznose 50% glavnice kredita.

Kao cilj programa su naveli pružanje podrške pokretanju novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i obrtništva i samostalnih privrednih djelatnosti, povećanju konkurentnosti, integraciji inovacija u poslovanju i očuvanju postojećeg stepena zaposlenosti, te kreiranju novih radnih mjesta.

Garancije Fonda su namijenjene za finansiranje tekuće likvidnosti (isplata plata, plaćanje poreza i doprinosa i sl.), obrtnih sredstava i investicija u stalna sredstva, saopćili su iz Vlade FBiH.

ba.ekapija.com