You are currently viewing Od sutra Javni poziv za Program sufinansiranja samozapošljavanja Start Up 2022

Od sutra Javni poziv za Program sufinansiranja samozapošljavanja Start Up 2022

(Sarajevo, 22.3.2022. godine) – Obavještavamo Vas da će Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2022 biti otvoren 23., 24. i 25.3.2022. godine u periodu od 8 do 16 sati, te da će link za prijavu fizičkih osoba biti dostupan na web portalu Zavoda u meniju Projekti

VAŽNA NAPOMENA: S obzirom na veliki interes, Javni poziv će se otvarati parcijalno po kantonima, i to prema sljedećem rasporedu:  

23.3.2022. godine (srijeda) – Hercegovačko-neretvanski kanton (HNŽ/K), Zapadnohercegovački        kanton/županija ZHK/ŽZH, Kanton10 – Livno i Unsko-sanski kanton (USK);

24.3.2022. godine (četvrtak) – Tuzlanski kanton -TK, Zeničko-dobojski kanton –  ZDK i Posavski kanton – PK ;

25.03.2022. godine (petak) – Kanton Sarajevo – KS, Bosansko-podrinjski kanton – BPK i Srednjobosanski kanton – SBK .

(NAPOMENA: Fizičke osobe koje su prijavljene na evidenciju nezaposlenih u određenom kantonu moći će aplicirati isključivo onaj dan koji je u rasporedu naznačen za taj kanton.)