You are currently viewing USAID/INSPIRE: Javni poziv za učešće jedinica lokalne samouprave

USAID/INSPIRE: Javni poziv za učešće jedinica lokalne samouprave

FB POZIV jls 2
 Oznaka poziva:  20.04.0-N2.1-306  
 Naziv poziva: Podrška marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa
 Rok za slanje prijave:  29. 3. 2021. do 16.00 sati

Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE)[1] Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) poziva jedinice lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini da se prijave na Javni poziv za podršku u implementaciji komponente za Podršku marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa.

Jedinice lokalne samouprave prijavljuju se za stručnu podršku i sredstva USAID/INSPIRE-a u iznosu koji će se podudarati s njihovim uloženim sredstvima u Preduzetnički fond za žene (za 1 KM koju izdvaja jedinica lokalne samouprave, USAID/INSPIRE će također izdvojiti 1 KM).

Sva pitanja koja se tiču ovog javnog poziva dostavljaju se isključivo putem e-mail adrese: prijava@usaidinspire.ba (subject/predmet: 20.04.0-N2.1-306, Upit).

Tekst Javnog poziva kao i obrazac prijave dostupni su na online platformi za upravljanje grantovima na linku: https://KULT.smapply.io/res/p/komponenta3.

Od aplikanata se traži da do 29. 3. 2021. do 16.00 sati dostave prijavu u elektronskom obliku, nakon što se registruju kao organizacija (organisation) na online platformi za upravljanje grantovima KULT/APPLY. U sklopu aplikacije će morati popuniti sve podatke o svojoj JLS i odabrati komponentu na koju apliciraju unutar programa USAID/INSPIRE. Nakon apliciranja će odmah dobiti automatski e-mail kao potvrdu o prijemu aplikacije. Prijave koje ne budu dostavljene na navedeni način i do navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Napomena: Svi potencijalni aplikanti trebaju pristupiti registraciji na online platformi za upravljanje grantovima  KULT/APPLY čim prije, kako bi se upoznali s uvjetima i tehničkim postavkama aplikacije, a putem linka: https://KULT.smapply.io/prog/inspire. Molimo vas da taj link spasite u svoje kratice (bookmarks) ako namjeravate aplicirati na USAID/INSPIRE sada ili u budućnosti, a detaljne instrukcije o procesu registracije možete pronaći na linku: https://kult.smapply.io/res/p/tehnicke-instrukcije/.

USAID/INSPIRE će putem platforme KULT/APPLY obavijestiti sve prijavljene JLS o ishodu Javnog poziva.

Kompletan tekst javnog poziva dostupan je na ovom linku.

[1]Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE nastavlja se na postignuća USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama (2015-2020). Kroz program USAID/INSPIRE, USAID osnažuje građane i vlasti u BiH kako bi unaprijedili zaštitu ljudskih prava te pružili bolje usluge i prilike za zapošljavanje marginaliziranim grupama u Bosni i Hercegovini.

ppmg.ba